Privacybeleid

PRIVACYBELEID STICHTING PARKINSON DE KEMPEN gevestigd te Reusel.

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Parkinson de Kempen verwerkt voor haar donateurs, deelnemers aan bijeenkomsten of andere geïnteresseerden.

 

Indien je aan de Stichting Parkinson de Kempen persoonsgegevens verstrekt voor de e-mail uitnodigingen voor de bijeenkomsten, voor een donatie of om een andere reden, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in de lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

A. Verantwoordelijkheid gegevensverwerking

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de Stichting Parkinson De Kempen, gevestigd te 5541 EG Reusel, Schoolstraat 10, e-mailadres: parkinsondekempen@outlook.com ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65871103, het rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatie nummer (RSIN) van de stichting is 856297033. Via het postadres en e-mail is het bestuur bereikbaar. Ook is dit mogelijk via de website : https://www.parkinsondekempen.nl

B. Doel gegevensverwerking

Ten behoeve van de uitnodigingen voor het bijwonen van bijeenkomsten of voor donaties kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken, voor zover noodzakelijk: voor- en achternaam, geboortenaam, geboorteplaats, geslacht, adresgegevens, eventueel postadres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummers(s) en overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijvoorbeeld social media accounts.

 

De Stichting Parkinson de Kempen verwerkt de onder B genoemde persoonsgegevens voor contact inzake uitnodigingen voor bijeenkomsten en het incasseren van bijdragen t.b.v. de Stichting Parkinson de Kempen.

Ook kunnen deze persoonsgegevens worden gebruikt om u te informeren over de stand van zaken betreffende de stichting zoals het verslag van een bijeenkomst of het informeren over het jaarverslag.

De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

De persoonsgegevens kunnen op eigen schriftelijk verzoek ten allen tijden worden ingezien of  uit de administratie van de Stichting Parkinson de Kempen worden verwijderd.

Na afmelding worden de persoonsgegevens maximaal een jaar bewaard.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

Vragen of opmerkingen over het Privacybeleid kunnen worden gericht aan het bestuur van de Stichting Parkinson de Kempen.

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

Het bestuur van de Stichting Parkinson de Kempen:

P. Maas, voorzitter, Mevr. A. de Greef, secretaris, L. Bressers penningmeester