7 April 2020 Gesprekken met Paramedici

Gesprekken met Paramedici

 

Datum                  7 april 2020

Plaats                 

de bijeenkomst van 7 april a.s. zal komen te vervallen in verband met de coronacrisis.

Tijd                       

 

Deze avond zullen we een aantal mensen van het ParkinsonNet uit de paramedische zorg uitnodigen waarmee we aan tafel kunnen praten. Zij zullen uitleggen wat zij doen en hoe zij de mensen met Parkinson kunnen ondersteunen. Op een informele wijze kan iedereen zijn vragen kwijt. De diëtist, de fysiotherapeut, de logopedist en de ergotherapeut zijn daar rechtstreeks aanspreekbaar voor vragen. De groep wordt in vieren gedeeld en kan dan 20 minuten aan tafel met de zorgverlener praten.

Comments are closed.