2 Januari 2020 4Care Zorgdag van de Winterspelen in Reusel

4Care Zorgdag van de Winterspelen in Reusel

Datum          Vrijdag 3 januari 2020                           

Tijd                11:00-16:00 uur

Plaats            Cafégedeelte van de IJshal in Reusel

De deelnemers van de Stichting Parkinson de Kempen zijn weer uitgenodigd om op deze middag aanwezig te zijn.

Wij moeten het aantal personen uiterlijk 10 december opgeven bij de organisatie van de 4Care Zorgdag. Wanneer u aanwezig wil zijn op deze middag dan vragen wij u uiterlijk 8 december een bedrag van €10,- over te maken op ons rekeningnummer:

NL26RABO 0309 3224 99 ten name van Stichting Parkinson de Kempen.

Comments are closed.